Werken op de klantensites

Geregeld en dit sinds meerdere jaren vragen onze klanten ons personeel te sturen naar hun installaties om er een werk te realiseren dat ofwel volumineus ofwel delicaat is, ofwel moeilijk verplaatsbaar of nog dat een bijzondere omgeving vereist die onmogelijk in onze lokalen kan gereproduceerd worden.

Een ploeg van 3 tot 30 arbeiders van APAM kan aldus zich verplaatsen overal in de Brusselse regio en haar periferie, begeleid door 1 of meerdere personen.

In antwoord op deze aanvragen hebben onze arbeiders reeds het volgende gerealiseerd :