Onze geschiedenis

Het verhaal van APAM begint in 1959 toen een aantal ouders van mentaal gehandicapte kinderen die zich zorgen maakten nopens hun situatie en hun toekomst besloten hun krachten te bundelen om hen een levenskader en een bezigheid aangepast aan hun noden te vinden. Tot dan waren deze jongeren veroordeeld tot inactiviteit, uitgesloten uit de samenleving en dikwijls zelfs opgesloten.

In september 1960, na een studiebezoek in Nederland dat toen een voorloper was in dit domein, richtte mevrouw dr C. Lambert – Vinchent in de benedenverdieping van haar private woning de eerste beschutte werkplaats voor mentaal gehandicapten op in België: APAM (Atelier Protégé pour Arriérés Mentaux).

De werkplaats begon met een ploeg van 7 mannelijke arbeiders van 16 tot 27 jaar, werkzaam gedurende 5 voormiddagen per week met manuele taken op vraag van enkele industriëlen.

Het aantal arbeiders steeg snel evenals de arbeidsuren. Reeds in 1961 installeert APAM zich in grotere lokalen met een oppervlakte van 600 m². In 1963 wordt de arbeidersbevolking gemengd.

Bekommerd om haar taak te blijven uitbouwen verhoogt APAM haar productiecapaciteiten door het aanschaffen van semiautomatische machines die het rendement en de kwaliteit van het werk verbeteren, en dit vooral in de sectoren verpakking, elektriciteit en mailing.

In 1968 verhuist APAM naar een nieuwe vestigingsplaats in Elsene waar ze een oppervlakte van 1.575 m² ter beschikking heeft, later vermeerderd tot 2.850 m². Het rationaliseren van de werkomstandigheden brengt een geleidelijke verhoging van de prestaties van de arbeiders mee.

In 1999 installeert APAM zich in Ukkel in de Drogenbossesteenweg nr 130. De industriële ruimte van 6000 m² beschikt over een gemakkelijke toegang voor de vrachtwagens en tevens over grote opslagruimten en lokalen die zeer geschikt blijken voor nieuwe activiteiten zoals de behandeling van voedingswaren en houtbewerking.

In 2010, teneinde te voldoen aan de grote behoefte aan opslagruimte voor de sectie Tuinen en Landschappen, verwerft APAM een naburige site in de Calvoetstraat 112, waarheen ook de sectie mailing en een deel van de sectie conditionering verhuist.

APAM, de allereerste beschutte werkplaats in België voor personen met een mentale handicap telt heden ten dage 140 arbeiders. Hun handicap varieert van mentaal tot sensorieel of psychisch. Ze worden omkaderd door 25 valiede personen.