CONDITIONERING & VERPAKKING

Conditionering in een bundelmachine
Conditionering in een bundelmachine

 

APAM heeft een ruime ervaring in de conditionering en het verpakken van verschillende soorten producten en in het leveren van maatwerk.

Deze specifieke dienstafdeling richt zich tot bedrijven en startups in de meest uiteenlopende sectoren: consumptie-, food- en non-foodproducten, cosmetica- en para farmaceutische producten, banksector, enz.

We werken ook voor gemeenschappen, vzw’s, administraties, gemeenten, enz.


ONZE TROEVEN

  • Eenvoudige én complexe werkzaamheden
  • Grote én kleine hoeveelheden
  • Korte termijnen
  • Kwaliteitscontrole
  • Voedselverpakking (FAVV – Bio, …)
  • Z/W printen van etiketten: ingrediëntenlijst, … , houdbaarheidsdatum, uiterste consumptiedatum, batchnummer,…)

Conditionering in een bundelmachine
Behandeling en reiniging van luxegoederen Apam
Behandeling en reiniging van luxegoederen Apam
Behandeling en reiniging van luxegoederen Apam

Gevarieerde werkzaamheden, van de eenvoudigste tot de meest complexe:


Kleven van etiketten: eenvoudige, nauwkeurige positie, kantje-boordje, op afgeronde randen, enz.
Montage en vullen van displays
Deconditionering, herconditionering, herpalletisering: volgens vereisten
Lijmen en/of inbrengen van staaltjes
Bundelen volgens gevraagde hoeveelheden
Onder folie verpakken van samples, duopacks, tijdschriften en kranten, …
Bijsnijden en assembleren van dozen vanuit vlakkarton.
Kwaliteit: productconformiteit
Sorteren volgens lijst of op productkenmerken
– Product tellen
Verpakken volgens de adressenlijst
– Voorbereiding van cadeaupakketten, kerstmanden
– Invoegen van gadgets
– Vouwen, lijmen, ontwerp van presentatiemappen
– Enzovoort …

Van de kleinste tot de grootste volumes…

APAM heeft een team van 60 medewerkers die instaan voor de verpakking. Dit geeft ons de mogelijkheid zowel aanvragen van 100 stuks tot over de 100.000 stuks te verwerken.

… binnen het kortste termijn

Hoe vroeger een opdracht wordt aangekondigd, hoe beter we deze in onze planning kunnen integreren. Maar we weten allemaal dat dit theorie is. De werkelijkheid toont ons dat onze klanten vaak een onmiddellijke respons wensen. De ambitie van APAM is om u zo snel mogelijk van dienst te zijn, dankzij de flexibiliteit en grootte van onze teams.

Kwaliteitscontrole

Voordat met de productie wordt gestart, wordt de verwezenlijking uitgedacht, zowel voor wat betreft de capaciteit van elke werknemer als wat betreft de controlepunten in de verschillende stadia. Onze monitoren en enkele medewerkers zijn specifiek belast met kwaliteitscontrole. Deze controle wordt proactief uitgevoerd: we stellen vaak gebreken vast in de goederen die we van de klant ontvangen. We geven de informatie niet alleen door aan de klant maar bestuderen meteen een oplossing en stellen deze voor.

Sommige klanten vertrouwen ons ook kwaliteitscontrole taken toe met als enig doel defecte producten te elimineren.

De verpakking van levensmiddelen

APAM voldoet aan de normen van de FAVV voor voedselverpakkingen. We hebben een werkplaats alsook een gekoeld magazijn van 120 m² met airconditioning. Dankzij de activering van ons BIO-label kunnen we ook uw BIO-producten behandelen.